Skip to main content

När vi startade vår webbyrå för ett antal år sedan fick vi upplysa våra kunder om vad WordPress var och försöka förklara varför vi enbart bygger företagshemsidor på den plattformen och varför WordPress hade framtiden för sig. Idag är bilden en annan och många kunder kommer till oss just för att de vill ha en ny hemsida byggd på detta fantastiska Content Management System (CMS). Vi på Trafficlight har själva bidragit till över 100 skapade WP-sajter.

WordPress har under åren utvecklats och fortsätter att växa i såväl popularitet som i marknadsandelar. Av hela webben visar nu alltså de senaste mätningarna från W3Tech att 25% av webben (såväl de sajter som bygger på ett CMS som de som inte har ett CMS) är ”Powered by WordPress”.

Om vi ser till marknadsandelar inom CMS-marknaden är dominansen än större, då nästan 6 av 10 sajter (58,7%) väljer WordPress framför andra CMS.

Så här kommenterar Matt Mullenweg på Automatic som grundat WordPress de nya siffrorna:

We should be comfortably past 25% by the end of the year. The big opportunity is still the 57% of websites that don’t use any identifiable CMS yet, and that’s where I think there is still a ton of growth for us (and I’m also rooting for all the other open source CMSes).