Skip to main content

WebCoast är en konferens som har som mål att skapa en fysisk mötesplats för alla de som arbetar, leker och umgås på webben. Detta skapar möjligheter att träffa nya människor och dela med sig av sina kunskaper inom digital kommunikation. Vi på Trafficlight tycker att detta är båda viktigt och intressant och det är därför vi gärna sponsrar WebCoast och andra konferenser och webbevent.

WebCoast hålls i år den 14-16 mars i Göteborg. Mer information om WebCoast 2014 finns på www.webcoast.se.